ISLAM AGAMA SYUMUL

FIRMAN ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALA; "Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaithan, kerana sesungguhnya syaithan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian." [TMQ AL-BAQARAH(2):208]

MASA ITU EMAS

EBOOK - PERATURAN HIDUP DALAM ISLAM

Peraturan Hidup Dalam Islam

Bangkitnya manusia tergantung pada pemikirannya tentang hidup, alam semesta, dan manusia, serta hubungan ketiganya dengan sesuatu yang ada sebelum kehidupan dunia dan yang ada sesudahnya. Agar manusia mampu bangkit harus ada perubahan mendasar dan menyeluruh terhadap pemikiran manusia dewasa ini, untuk kemudian diganti dengan pemikiran lain. Sebab, pemikiranlah yang membentuk dan memperkuat mafahim (persepsi) terhadap segala sesuatu. Disamping itu, manusia selalu mengatur tingkah lakunya dalam kehidupan ini sesuai dengan mafahim-nya terhadap kehidupan. Sebagai contoh, mafahim seseorang terhadap orang yang dicintainya akan membentuk perilaku yang berlawanan dari orang tersebut terhadap orang lain yang dibencinya, karena ia memiliki mafahim kebencian terhadapnya. Begitu juga akan berbeda terhadap orang yang sama sekali tidak dikenalnya, karena ia tidak memiliki mafhum apapun terhadap orang tersebut. Jadi, tingkah laku manusia selalu berkaitan erat dengan mafahim yang dimilikinya. Dengan demikian, apabila kita hendak mengubah tingkah laku manusia yang rendah menjadi luhur, maka tidak ada jalan lain kecuali harus mengubah mafhum-nya terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA
Jalan Menuju Iman ~ 7
Qadla dan Qadar ~ 25
Tatacara Mengemba Dakwah Islam ~ 39
Hadlarah Islam ~ 88
Peraturan Hidup Dalam Islam ~ 97
Hukum Syara’ ~ 113
Macam-macam Hukum Syariat Islam ~ 118
As-Sunah ~ 120
Meneladani Perbuatan Rasulullah SAW ~ 122
Melegalisasi Hukum-hukum Syariat Islam ~ 125
Undang-undang Dasar dan Undang-undang ~ 128
Rancangan Undang-undang Dasar ~ 137
Hukum-hukum Umum ~ 137
Sistem Pemerintahan ~ 141
Khilafah ~ 142
Mu’awin At-Tafwidl ~ 148
Mu’awin At-Tanfidz ~ 150
Amirul Jihad ~ 151
Angkatan Bersenjata ~ 152
Al-Qadla (Badan Peradilan) ~ 154
Al-Wulat (Gubernur) ~ 159
Jihaz Al-Idari (Aparat Administrasi) ~ 162
Majelis Umat ~ 163
Sistem Sosial ~ 166
Sistem Ekonomi ~ 168
Strategi Pendidikan ~ 180
Politik Luar Negeri ~ 183
Akhlak Dalam Pandangan Islam ~ 187

KLIK DI SINI :01-peraturan-hidup-dalam-islam

Add This!

0 comments:

Post a Comment 

MENGENAL HIZBUT TAHRIR