ISLAM AGAMA SYUMUL

FIRMAN ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALA; "Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaithan, kerana sesungguhnya syaithan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian." [TMQ AL-BAQARAH(2):208]

MASA ITU EMAS

FIKRAH HT : HADHARAH & MADANIYAH

FIKRAH HT : HADHARAH & MADANIYAH


HTI-Press. Hadlarah merupakan sekumpulan persepsi tentang kehidupan. Sedangkan madaniyah adalah bentuk-bentuk fisik (benda) yang digunakan dalam aktivitas kehidupan. Hadlarah selalu bersifat khusus sesuai dengan pandangan hidup (sekelompok masyarakat tertentu-pen). Jadi hadlarah Islam berbeda dengan hadlarah Barat, berbeda pula dengan hadlarah komunis. Masing-masing hadlarah memiliki pandangan hidup khusus (yang spesifik) dan saling berlainan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu kaum Muslim tidak dibolehkan mengambil sesuatu yang berasal dari hadlarah Barat, atau sesuatu yang berasal dari hadlarah komunis.


Sebab, kedua hadlarah ini bertentangan dengan Islam.
Sedangkan madaniyah ada yang merupakan hasil dari hadlarah, seperti bentuk gambar (lukisan) dan patung atau sesuatu yang memiliki ruh. Perkara semacam ini bersifat khusus dan tidak bisa diambil, karena hadlarah Islam mengharamkan pembuatan maupun menyimpan patung. Islam mengharamkan melukis setiap gambar yang memiliki ruh, sedangkan hadlarah Barat dan komunis membolehkannya. Baca selanjutnya...!

0 comments:

Post a Comment 

MENGENAL HIZBUT TAHRIR