ISLAM AGAMA SYUMUL

FIRMAN ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALA; "Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaithan, kerana sesungguhnya syaithan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian." [TMQ AL-BAQARAH(2):208]

MASA ITU EMAS

PRINSIP PENTING DAKWAH HIZBUT TAHRIR


PRINSIP PENTING

DAKWAH HIZBUT TAHRIRTelah disadari sepenuhnya oleh Hizbut Tahrir bahwa Rasulullah SAW dahulu berdakwah kepada orang-orang kafir, sedangkan kita sekarang mengemban dakwah kepada kaum muslimin agar mereka selalu mengikatkan diri kepada hukum-hukum Islam, dan berjuang bersama-sama Hizb untuk menerapkan kembali sistem pemerintahan sesuai dengan hukum-hukum yang telah diturunkan Allah. Meskipun demikian, kita pun mengerti bahwa negeri-negeri kaum kuslimin sekarang –sangat disayangkan– ternyata tidak dapat dianggap sebagai Darul Islam, dan masyarakat yang ada di dalamnya pun bukan masyarakat yang islami.

Karena itulah, aktivitas Hizbut Tahrir difokuskan pada upaya mengubah negeri-negeri Islam menjadi Darul Islam dan mengubah masyarakat di dalamnya menjadi masyarakat yang islami, sebagai-mana yang dilakukan Rasulullah SAW tatkala mengubah keadaan Mekah dan daerah-daerah lainnya menjadi Darul Islam, lalu mengubah masyarakat jahiliyah di dalamnya menjadi masyarakat yang islami. Baca selanjutnya...!

0 comments:

Post a Comment 

MENGENAL HIZBUT TAHRIR