ISLAM AGAMA SYUMUL

FIRMAN ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALA; "Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaithan, kerana sesungguhnya syaithan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian." [TMQ AL-BAQARAH(2):208]

MASA ITU EMAS

ULAMA & KHILAFAH : ISLAM AGAMA SEKALIGUS NEGARA


ULAMA & KHILAFAH :

ISLAM AGAMA SEKALIGUS NEGARAAbdul Qâdir ‘Audah, di dalam bukunya, Al-Islâm wa Awdha’unâ as-Siyâsah, halaman 19, menyatakan demikian: Islam bukanlah semata-mata agama. Islam adalah agama sekaligus negara (dîn wa dawlah).

Tabiat Islam mengharuskan dirinya memiliki sebuah negara. Seandainya pun kita menghilangkan nash-nash yang telah demikian jelas, sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya, yang meniscayakan adanya pemerintahan yang didasarkan pada wahyu yang telah diturunkan oleh Allah—karena memang tidak ada sesuatu pun dari watak Islam selain itu yang memang mengharuskan ditegakkannya pemerintahan dan negara Islam—maka tetap saja bahwa seluruh perkara yang ada di dalam al-Quran dan as-Sunnah, penerapannya meniscayakan tegaknya pemerintahan dan negara Islam.


Alasannya, penerapan berbagai perkara tersebut tentu tidak akan terjamin kecuali di dalam naungan pemerintahan Islam dan negara Islam sejati; sebuah pemerintahan dan negara yang ditegakkan di atas dasar perintah Allah. Baca selanjutnya...!


0 comments:

Post a Comment 

MENGENAL HIZBUT TAHRIR