ISLAM AGAMA SYUMUL

FIRMAN ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALA; "Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaithan, kerana sesungguhnya syaithan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian." [TMQ AL-BAQARAH(2):208]

MASA ITU EMAS

REVOLUSI UNTUK APA?


11 Febuari merupakan tarikh keramat bari rakyat Iran di mana pada tarikh tersebut tiga puluh satu tahun yang lepas telah berlaku pertukaran sebuah kerajaan diktator kepada pemerintahan teokrasi di negara yang terkenal dengan isu nuklear itu. Penggulingan kuasa melalui sebuah revolusi yang dikenali sebagai ‘Revolusi Islam Iran’ itu mendapat perhatian besar dunia hingga kini. Beratus ribu penyokong kerajaan membanjiri pusat bandar Teheran semalam bagi menyambut ulang tahun ke-31 revolusi manakala pasukan keselamatan mengambil langkah berjaga-jaga di seluruh bandar bagi mematahkan bantahan balas pihak pembangkang. Gambar televisyen kerajaan menunjukkan imej beribu-ribu orang membawa sepanduk yang semuanya sama bentuk dan rupa sambil berarak di jalan raya menghala ke tengah Azadi atau Dataran Kebebasan.

Di sinilah perhimpunan raksasa itu melambaikan bendera Iran dan membawa gambar Ayatollah Ruhollah Khomeini, pengasas negara Islam berkenaan dan penggantinya, pemimpin agung, Ayatollah Ali Khamenei [BH 12/02/10]. Khomeini berjaya menggulingkan pemerintah Shah Iran (Shah Mohammad Reza Pahlavi) dan dikatakan berjaya membentuk revolusi ini dengan menyebarkan pemikiran-pemikirannya serta aspirasi sebuah negara bersistemkan republik teokrasi seperti yang ada sekarang.

Sekitar 26 tahun sebelum revolusi iaitu pada 1953, kerajaan British dengan kerjasama US Central Intelligence Agency (CIA) telah melaksanakan satu projek yang dinamakan AJAX untuk mengguling kerajaan Mohammed Mosaddeq. Usaha itu berjaya dengan mengangkat semula Shah Iran sebagai pemerintah sekaligus pemelihara kepentingan Barat di sana. Di masa pemerintahannya di era 60-an, Shah Iran membangun negara tersebut atas nama modernisasi dan kemajuan namun semua itu tidak berjaya memuaskan hati rakyat. Akibatnya, telah tercetus beberapa siri revolusi yang menzahirkan ketidakpuasan hati rakyat terhadap pemerintahannya. Akhirnya, genap tanggal 11 Febuari 1979 Ayatollah Ruhollah Khomeini yang selama ini menjadi simbol perjuangan revolusi berjaya menumbangkan kerajaan Shah Iran. Bagaimanapun, sepanjang lebih kurang 30 tahun usia revolusi itu, ribuan nyawa terkorban akibat pergeseran yang tidak henti-henti  antara rakyat dan pemerintah. Selepas berkuasa, Khomeini kemudian terjerumus ke dalam perang saudara Iran-Irak yang berpanjangan, lalu menumpukan usahanya ke arah agenda peperangan. Kesannya, urusan perekonomian rakyat terabai dan Islam sama sekali tidak zahir dalam pemerintahan. Justeru, walaupun ‘pemimpin’nya telah berubah, namun tidak ada perubahan signifikan kepada rakyat baik di zaman sebelum revolusi mahupun selepasnya di mana rakyat tetap tinggal dalam sistem kufur.

Revolusi Sebagai Jalan Meraih Kekuasaan

Revolusi (dalam bahasa arab ‘inqilab’) bermaksud membalikkan, menumbangkan atau menjatuhkan [kamus Al-Miftah] yang dari segi maksud politiknya adalah menggulingkan penguasa yang sedang memerintah yang biasanya dengan ‘cara paksa’ sama ada paksaan militer atau rakyat yang memaksa [Oxford Advanced Learner’s]. Di sepanjang sejarahnya, dunia telah menyaksikan beberapa revolusi besar yang telah menyebabkan perubahan kerajaan seperti revolusi Bolshevik di Russia, revolusi Iran, revolusi Perancis dan sebagainya dan kebanyakan dari revolusi yang berlaku adalah revolusi berdarah yang mengorbankan ratusan ribu jiwa. Persoalannya, adakah perubahan kerajaan melalui jalan revolusi ini wujud dalam Islam, sehingga apa yang berlaku di Iran pada tahun 1979 itu digelar ‘revolusi Islam’? Apakah Islam membenarkan rampasan kuasa secara paksa atau kekerasan, pembunuhan, pertumpahan darah dan sebagainya apatah lagi sesama Muslim di dalam menukar sesebuah kerajaan? Bagaimanakah Islam menanggapi persoalan ini?

Sebelum Rasulullah SAW mendapat kekuasaan di Madinah, sirah telah mencatatkan bahawa penduduk di Madinah ketika itu sudah pun mempunyai pemimpin dan struktur kepimpinan mereka sendiri. Jadi, bagaimanakah Rasulullah SAW mendapat kekuasaan dan menjadi pemimpin di Madinah dengan menggantikan pimpinan atau kerajaan yang sedia ada ketika itu? Realiti proses pertukaran itu dapat difahami apabila kita mengkaji perjalanan sirah yang menerangkan bentuk  interaksi pemimpin dan penduduk Madinah dengan Rasulullah SAW. Peralihan kuasa tidaklah berlaku dengan mendadak kecuali melalui beberapa proses yang sebelum itu telah dilalui oleh Rasulullah dengan ketetapan dari Allah SWT. Ia bermula dengan proses dakwah yang dijalankan oleh Mus’ab bin Umair yang diutus oleh Nabi SAW ke Madinah (setelah Bai’ah Aqabah I) untuk menyeru penduduk Madinah memeluk Islam dan mengimani Rasulullah dan risalah yang dibawa baginda. Dakwah yang dibawa oleh Mus’ab berjaya mengubah pemikiran dan tingkah laku kaum Aus dan Khazraj sehingga mereka menerima Islam dengan sukarela dan dengan jalan damai. Tidak ada satu paksaan dan kekerasan sebesar zarah pun yang dibawa oleh Mus’ab.

Mus’ab bin Umair mengajarkan Islam kepada penduduk Madinah sehingga diriwayatkan tidak ada satu rumah pun di Madinah yang tidak mendengar Islam. Islam menjadi buah mulut setiap orang sehingga ia berjaya menarik ramai pemimpin-pemimpin Madinah untuk memeluk Islam dan menerima kerasulan Muhammad SAW dengan hati yang ikhlas, tenang dan terbuka. Sehinggalah para pemimpin Madinah ini tidak sabar-sabar untuk ke Mekah bagi menemui Rasulullah bagi menyerahkan jiwa dan raga serta seluruh kehidupan mereka kepada Allah dan RasulNya itu. Setelah mereka benar-benar beriman kepada risalah yang dibawa oleh Nabi SAW, maka mereka faham dan dengan penuh ketaatan dan ketundukan kepada Allah, menyerahkan diri-diri mereka dan ‘negara’ mereka (Madinah) kepada Rasulullah untuk dipimpin dan diatur dengan Islam. Hal ini tercatat dengan jelas di dalam sirah Rasulullah yang wajib dijadikan teladan dan hukum syarak bagi kita di dalam usaha kita menerapkan Islam dan merubah atau mengganti kerajaan yang sedia ada dengan sebuah kerjaan Islam yang menerapkan hukum Allah dan Rasul.

Pada peristiwa Baiah Aqabah II, diriwayatkan bahawa pada malam yang telah dijanjikan, kaum Aus dan Khazraj telah keluar dari penginapan masing-masing dan menuju ke pergunungan Aqabah dan mendakinya secara bersama-sama termasuk dua orang wanita yang menyertai mereka. Kemudian mereka menunggu ketibaan Rasulullah SAW dan dalam waktu yang tidak lama Baginda tiba bersama bapa saudaranya, Abbas (yang belum masuk Islam ketika itu). Abbas datang hanya untuk mengawasi dan menjaga keselamatan anak saudaranya itu. Dialah orang pertama yang berbicara dengan ucapan, “Wahai kaum Khazraj, sebagaimana yang kalian ketahui, sesungguhnya Muhammad berasal dari golongan kami. Kami telah menjaganya dari ancaman kaum kami yang juga memiliki pandangan yang sama dengan kami tentang dirinya. Dia dimuliakan kaumnya dan disegani di negerinya. Akan tetapi semuanya dia tolak, kecuali untuk ke mari mendatangi kalian dan bergabung dengan kalian. Jika kalian menganggap diri kalian dapat memenuhi segala hal yang dia serukan, maka penuhilah itu dengan sempurna dan jagalah dia dari siapa pun yang menyelisihinya. Maka itu semua menjadi tanggungjawab kalian. Jika kalian melihat diri kalian akan melalaikan dan membiarkannya setelah kalian keluar bersamanya menuju tempat kalian, maka mulai saat ini tinggalkanlah dia.”

Mendengar ucapan Abbas tersebut, maka mereka (Aus dan Khazraj) berkata, “Kami mendengar apa yang telah engkau katakan.” Lalu mereka berpaling kepada Rasulullah SAW seraya berkata, “Bicaralah wahai Rasulullah, maka ambillah (dari kami) apa yang engkau sukai untuk dirimu dan Tuhanmu.” Setelah membaca al-Quran dan menyeru mereka kepada Islam, Rasulullah SAW menjawab, “Aku menawarkan bai’at agar kalian melindungiku seperti kalian melindungi isteri-isteri dan anak-anak kalian.” Lalu al-Barra’ mengulurkan tangannya untuk membai’at baginda seraya berkata, “Kami membai’atmu, wahai Rasulullah. Demi Allah, kami adalah generasi perang dan pemilik medannya. Kami mewarisinya dengan penuh kebanggaan.” Namun, sebelum Al-Barra’ selesai berucap, Abu al-Haitsam bin at-Tihan mencelah dengan mengatakan, “Wahai Rasulullah, di antara kami dan orang-orang Yahudi ada ikatan perjanjian. Kami berniat memutuskannya. Jika kami melakukan hal itu, kemudian Allah memenangkanmu, apakah engkau akan kembali kepada kaummu dan meninggalkan kami?” Rasulullah SAW lau tersenyum dan berkata, “Bahkan, darah akan dibalas dengan darah, pukulan dibalas dengan pukulan! Sesungguhnya aku adalah bahagian dari kalian, dan kalian adalah bahagian dariku. Aku akan memerangi siapa pun yang kalian perangi dan aku akan berdamai dengan siapa pun yang kalian berdamai.”

Orang-orang Madinah itu pun sangat bersemangat untuk memberikan bai’at. Namun, Abbas bin ‘Ubadah segera berdiri dan berkata, “Wahai kaum Khazraj, apakah kalian menyedari makna membai’at lelaki ini? Sesungguhnya kalian membai’atnya untuk memerangi manusia baik yang berkulit putih mahupun hitam. Jika kalian menyaksikan harta benda kalian habis ditimpa musibah, dan tokoh-tokoh kalian mati terbunuh, apakah kalian akan membiarkannya? Maka mulai sekarang, demi Allah, jika kalian melakukannya, itu adalah kehinaan dunia dan akhirat. Namun, jika kalian melihat bahawa diri kalian akan memenuhinya dengan segala hal yang telah kalian janjikan kepadanya  walau harus kehilangan harta dan terbunuhnya para tokoh kalian, maka ambillah dia, dan demi Allah hal itu merupakan kebaikan dunia dan akhirat!” Kaum Khazraj pun menjawab, “Sesungguhnya kami akan mengambilnya meski dengan risiko musnahnya harta benda dan terbunuhnya para pemimpin.” Kemudian mereka berkata, “Wahai Rasulullah, apa yang kami dapat apabila kami memenuhi hal itu?” Rasulullah menjawab dengan tenang, “syurga”. Seketika itu juga mereka beramai-ramai mengulurkan tangannya masing-masing lalu menggenggam tangan baginda dan membai’atnya dengan kata-kata, “Kami membai’at Rasulullah SAW untuk mendengar dan mentaati sama ada dalam keadaan kami sukar, mudah, senang, benci, mahupun musibah sedang menimpa kami. Kami tidak akan merampas (kekuasaan) dari pemiliknya serta akan mengucapkan kebenaran di mana pun kami berada. Kami juga tidak akan takut di jalan Allah terhadap celaan orang-orang yang suka mencela.”

Tatkala mereka selesai, Nabi saw berkata, “Ajukanlah kepadaku dari kalian 12 orang wakil yang akan bertanggungjawab terhadap kaumnya dalam segala urusan mereka!” . Mereka memilih sembilan orang dari Khazraj dan tiga orang dari Aus, lalu Nabi berkata kepada para wakil tersebut, “Kalian bertanggung jawab atas kaum kalian dalam segala urusan mereka, seperti Hawariyyun melindungi Isa bin Maryam, dan aku adalah penanggung jawab kaumku” . Mereka menjawab, “Ya”. Setelah itu mereka kembali ke perkemahan masing-masing, mengemas barang-barang mereka, lalu pulang ke Madinah. Tidak lama selepas itu, Rasul SAW memerintahkan kaum Muslimin berhijrah ke Madinah dan mereka pun berangkat secara terpisah-pisah. Rasulullah SAW akhirnya berhijrah ke Madinah bersama Abu Bakar as-Siddiq. Setibanya di Madinah, Rasulullah disambut dengan penuh kegembiraan oleh penduduk Madinah dan di sinilah mulanya berdiri Negara Islam yang pertama di dunia dengan Rasulullah SAW sebagai Ketua Negaranya [lihat Sirah Nabawiyah Ibn Hisyam dan Ad-Daulah al-Islamiyyah, Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani].

Dari riwayat di atas, kita dapat lihat dengan jelas bahawa penyerahan kekuasaan di antara para pemimpin Madinah kepada Rasulullah SAW itu berlangsung tanpa ada unsur paksaan sedikitpun, malah mereka (beserta penduduk Madinah lainnya) dengan penuh keredhaan dan sukarela menyerahkan diri mereka dan negara Madinah kepada Nabi SAW. Tidak ada pertumpahan darah, tidak ada pembunuhan, tidak ada kematian atau kecederaan, tidak ada kerosakan hartabenda, tidak ada kekacauan dan tidak ada rusuhan. Dengan kata lain, langsung tidak berlaku apa yang dikatakan sebagai  revolusi berdarah atau rampasan kuasa secara kekerasan. Penyerahan kuasa tersebut berlaku dengan penuh keredhaan dan kehendak dari pemimpin dan rakyat negara itu sendiri. Inilah proses perubahan kuasa di dalam Islam yang sama sekali berbeza dengan revolusi berdarah atau demokrasi pilihanraya seperti mana yang berlaku dalam dunia moden hari ini. Walaupun tanpa pilihanraya, Rasulullah SAW ternyata tetap memperolehi sebuah kekuasaan dengan izin Allah. Justeru, inilah jalan yang wajib ditempuh oleh mana-mana individu mahupun gerakan Islam yang berjuang untuk mewujudkan sebuah Negara Islam demi menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Sebagai Muslim, kita hendaklah faham bahawa apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah ini bukanlah sekadar sirah (sejarah) semata-mata, namun ia adalah thariqah (jalan) Nabi SAW yang menjadi hukum syarak yang wajib untuk kita ikuti, tanpa menyimpang sedikitpun.

Seperkara lagi yang perlu kita fahami adalah pemberian (bukan rampasan) kekuasaan yang diberi oleh Aus dan Khazraj kepada Rasulullah adalah hasil dari tindakan atau proses Rasulullah di dalam melakukan thalabun nusrah (mencari pertolongan untuk mendapatkan kekuasaan) di dalam thariqah dakwah Baginda menegakkan Islam di dalam bentuk bernegara secara kaffah (menyeluruh). Dan setelah berjaya mendapatkan kekuasaan, kita hendaklah faham bahawa ia tidak terhenti di situ sahaja. Persoalan seterusnya adalah penerapan hukum Allah di dalam negara, penjagaannya dan penyebarannya ke luar negara. Kesemuanya hendaklah berjalan di atas landasan Islam. Adapun revolusi yang kita lihat berlaku di dunia moden kini, selain dari prosesnya bercanggah dengan Islam, ia juga secara nyata bukanlah sebuah revolusi yang merubah sebuah negara kepada negara Islam atau sebuah revolusi untuk menerapkan hukum Allah. Hakikatnya, langsung tidak berlaku perubahan kepada Islam. Yang berlaku adalah perubahan ‘orang’ atau pemimpinnya sahaja manakala sistemnya tetap sistem kufur-sekular. Jika berlaku perubahan sistem sekalipun, ia hanyalah perubahan dari sebuah sistem sekular kepada sebuah sistem sekular yang lain. Hukum Al-Quran dan Sunnah tetap sahaja tidak pernah diterapkan. Sistem Khilafah yang jelas merupakan Sistem Pemerintahan Islam tetap tidak pernah terwujud. Hukum jihad yang wajib dilancarkan oleh pemimpin sebuah negara Islam, juga tidak pernah mereka terapkan. Yang wujud hanyalah sebuah republik Islam itu dan republik Islam ini, yang secara namanya sahaja ‘Islam’ namun sistem dan undang-undang di dalam negaranya tetap sahaja sekular hasil akal-akal manusia!

Khatimah

Wahai kaum Muslimin! Sebelum melakukan pertukaran sesebuah pemerintahan, dari pemerintahan kufur kepada pemerintahan Islam, umat Islam ini perlu didakwahi melalui sebuah revolusi pemikiran terlebih dahulu di mana mereka hendaklah meninggalkan segala pemikiran kufur-sekular yang berasal dari Barat dan kembali kepada pemikiran Islam yang sebenar. Umat Islam hendaklah diseru agar meninggalkan idea-idea assabiyyah, kebebasan, hak asasi manusia, pluralisme, liberalisme, feminisme, teokrasi, monarki, demokrasi dan sebagainya yang sudah jelas lagi nyata bertentangan dengan Islam dan umat ini wajib dengan penuh keimanan dan keikhlasan mengambil pemikiran Islam dari sumbernya yang sebenar yakni Al-Quran, As-Sunnah, Ijmak Sahabat dan Qiyas. Kita telah menyaksikan bahawa revolusi dengan cara rampasan kuasa yang berlaku di negara umat Islam ternyata gagal menobatkan Islam sebagai sebuah Deen yang membawa rahmat, malah menimbulkan lagi banyak perpecahan di kalangan umat. Ini kerana, para pencetus dan penggerak revolusi ini sememangnya tidak pernah pun memfokuskan perjuangannya kepada perubahan pemikiran dari kufur menuju Islam dan menegakkan sebuah negara yang akan menyatukan umat Islam di bawah panji La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Percayalah! Hanya dengan terwujudnya perubahan kepimpinan yang disusuli dengan perubahan undang-undang dan sistem pemerintahan sebagaimana Daulah Islam yang dibina oleh Rasulullah SAW atau pemerintahan Khulafa’ Rasyidun, maka barulah umat ini akan benar-benar mengalami sebuah revolusi atau pertukaran pemerintahan yang diredhai oleh Allah SWT. Yakinlah bahawa hal ini pasti akan terjadi dalam sedikit masa lagi dengan izin Allah, kerana Rasulullah SAW telah mengkhabarkan bahawa, “Kemudian akan kembali Khilafah ala minhaj nubuwwah” [HR Ahmad].

Wallahu a’lam.
 

1 comments:

 1. Wan Solehah al-Halbani said...
   

  Salam,

  Hizbu at-Tahrir (HT) adalah satu Pergerakan Islam yang KAFIR kerana mereka membuat dakwaan yang PALSU dan BATIL yang melibatkan mereka menolak ayat-ayat al-Quran yang jelas dan terang seperti berikut :


  a) Mereka mengatakan bahawa Jihad, Perang dan Revolusi bukanlah tanggungjawab individu atau sesuatu golongan, tetapi tanggungjawab sesebuah KERAJAAN ISLAM seperti mana Rasulullah saw hanya berperang setelah wujudnya kerajaan Islam Medinah;

  b) Mereka mengatakan bahawa tidak wujud Jihad, Perang dan Revolusi yang bertujuan untuk menegakkan sesebuah Khilafah dan mereka mengatakan juga bahawa kesemua Jihad dan Perang dalam Islam hanyalah dalam bentuk yang DEFENSIF sahaja;

  c) Mereka mengatakan bahawa mereka taat dan patuh kepada Sunnah Rasulullah saw, iaitu untuk tidak memerangi sesebuah kerajaan manusia yang kafir pada zaman Jahiliyah untuk menegakkan sesebuah Khilafah memandangkan Rasulullah saw tidak memerangi kaum Quraisy Mekah;

  d) Mereka mengatakan bahawa Metod Islam dalam menegakkan khilafah adalah Nussrah, iaitu menerima pertolongan daripada pihak yang lain tanpa perang dan kekerasan.


  ULASAN :

  1. Jihad, Perang dan Revolusi ke atas sesuatu kerajaan manusia yang syirik dan kufur adalah tanggungjawab individu atau sekumpulan individu Islam tanpa memerlukan kewujudan sesebuah kerajaan Islam (Nisa 84). Ayat ini membuktikan wujudnya REVOLUSI dalam Islam.


  2. Nabi Musa as memerintahkan kaumnya agar mereka menyerang dan memerangi kaum kafir yang sedang memerintah di Baitul Maqdis (Maidah 21) – ini adalah peristiwa pelancaran Jihad, Perang dan Revolusi dalam sejarah Islam.


  3. Nabi Daud as melancar Jihad, Perang dan Revolusi ke atas Jalut, dan setelah mengalahkan Jalut, Baginda menegakkan Khilafah Islam dan menaiki takhta kerajaan sebagai Khalifah (Baqarah 251).


  4. Allah memerintahkan kita untuk memerangi dan menghapuskan kerajaan manusia yang zalim dan menindas, serta yang mengabdikan manusia kepada kuasa manusia dan untuk menegakkan sebuah Khilafah melalui ayat-ayat al-Quran yang jelas dan terang (Baqarah 193; Hajj 40; Anfal 60). Ini adalah ayat-ayat Jihad, Perang dan Revolusi dalam bentuknya yang OFENSIF, iaitu menyerang dan memerangi musuh-musuh Islam tanpa terlebih dahulu sesuatu puak Islam itu dizalimi, diserang dan diperangi.


  5. Allah memerintahkan kita untuk melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi ke atas sesebuah kerajaan manusia yang kafir pada semua masa dan situasi termasuklah pada zaman Jahiliyah kita sekarang ini kerana ayat-ayat al-Quran mengenai Jihad, Perang dan Revolusi ini (Baqarah 193; Hajj 40; Anfal 60) yang walaupun diturunkan di Medinah adalah ayat-ayat yang UMUM, KEKAL, FINAL dan MUKTAMAD yang sememangnya diperuntukkan kepada semua masa dan situasi.


  6. Solat, puasa, zakat, haji dan seluruh syariat Islam belum lagi wujud pada zaman Jahiliyah Mekah, sehubungan dengan ini, kita ingin bertanya HIZBU AT-TAHRIR, apakah semua ibadat ritual seperti ini belum lagi wajib ke atas kita sekarang ini kerana kita masih berada dalam era Jahiliyah di bawah kerajaan Jahiliyah?


  7. Kaum Ansar yang memberi pertolongan kepada Rasulullah saw itu bukanlah golongan yang lain dan asing, malah mereka itu adalah Pergerakan Islam yang satu dan sama dengan Pergerakan Islam di Mekah yang menerima dakwah daripada Baginda dan yang berada di bawah kepimpinan Baginda sendiri. Tidak berlaku pertolongan dpd pihak yang lain dalam peristiwa ini.

  8. Rasulullah saw tidak mengatakan bahawa Nussrah adalah Metod Islam tetapi Baginda mengatakan bahawa Jihad, Perang dan Revolusi itu adalah Metod Islam dalam menegakkan sesebuah Khilafah kerana ayat-ayat Allah mengenai perintah untuk berperang terhadap sesebuah kerajaan yang kafir dan orang-orang kafir (Baqarah 193; Hajj 40) adalah diturunkan kepada Baginda semasa di Medinah.


  9. Begitu juga jumhur ulama tidak memutuskan bahawa Nussrah adalah Metod Islam bagi menegakkan sesebuah Khilafah, tetapi mereka tetap mengatakan Metod Islam adalah Jihad, Perang dan Revolusi.


  Sekian, terima kasih.


  Wan Solehah al-Halbani

Post a Comment 

MENGENAL HIZBUT TAHRIR