ISLAM AGAMA SYUMUL

FIRMAN ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALA; "Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaithan, kerana sesungguhnya syaithan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian." [TMQ AL-BAQARAH(2):208]

MASA ITU EMAS

KITAB NAQDH AL-JUDZUR AL-FIKRIYAH LI AD-DIMUQRATHIYAH AL-GHARBIYAH DAN KITAB HUKMU ASY-SYAR'I FI AL-BURSHAH


Dalam Maktabah Al-Jawi juga telah ditambahkan dua kitab berharga karya ulama Hizbut Tahrir.


Pertama
, Kitab Hukmu Asy-Syar'i fi Al-Burshah (Hukum Syar'i Tentang Bursa Efek/ Pasar Modal), karya Syaikh Fathi Salim & Syaikh Ziyad Ghazzal. (Amman : Darul Wadhah, cet II, 2008). Kitab ini penting untuk memahami hukum syara’ mengenai berbagai transaki dalam pasar modal, seperti transaksi forward, option, dan sebagainya. Sangat relevan dengan krisis finansial global sekarang. Terdapat dalam file word, 43 halaman, dengan size 546 KB.


Kedua, kitab Naqdh Al-Judzur Al-Fikriyah li Ad-Dimuqrathiyah al-Gharbiyah (Kritik Terhadap Akar-Akar Ide Demokrasi Barat), karya Prof. Dr. Muhammad Ahmad Mufti (Riyadh : Maktabah Malik Fahd, cet I, 2002). Kitab ini mengkritik ide-ide dasar demokrasi seperti kedaulatan rakyat, pluralisme partai politik, dan sebagainya. Juga dikritik keterlibatan politik (musyarakah siyasiyah) parpol Islam dalam sistem demokrasi lewat pemilu dan parlemen, seperti yang dilakukan Masyumi (Indonesia), Ikhwanul Muslimin (Mesir), Refah (Turki), FIS (Aljazair), dan sebagainya. Penting untuk mematahkan dan mementahkan fatwa yang mengharamkan golput dalam sistem demokrasi saat ini. Terdapat dalam file PDF, 105 halaman, dengan size 693 KB.Selain itu, juga sudah ditambahkan buku The Global Financial Crisis : The self-destruction of global capitalism and an introduction to the alternative Islamic economic model (Krisis Keuangan Global : Karakter Menghancurkan Diri Sendiri dalam Kapitalisme Global dan Sebuah Pendahuluan Tentang Model Ekonomi Islam Alternatif). Buku ini berbahasa Inggris, dari HT Inggris, terbit Januari 2009. Sangat baik menjelaskan akar krisis finansial global sekarang dan solusinya. Tersedia dalam file Word, 69 halaman, dengan size 231 KB.Juga tak ketinggalan ada tambahan beberapa kitab terkait dengan Tragedi Gaza antara lain :(1) Kitab Hamasatun Nabawiyah ila Ahli Ardhil Isra' (Isyarat Kenabian Untuk Penduduk Bumi Isra`), karya Abdul Lathif Abdullah Al-Jibrini (Khalil : MuhibAl-Islam, 2006). Dalam file PDF, 68 hal, 1060 KB.(2) Kitab Makanah Baitil Maqdis Baina Nushush Al-Wahyi wa Harakah Al Insan (Kedudukan Baitul Maqdis : Antara Teks-Teks Wahyu dan Perjuangan Manusia), karya Jawad Bahar, (Khalil: Markaz Dirasat Al-Mustaqbal, Cet I, 2006). Dalam file PDF, 495 hal, 3366 KB.(3) Kitab Mu'aanaah Qitha' Ghazzah Tahta Al-Hishar Al-Isra'ili (Penderitaan Gaza di bawah Blokade Israel) (Beirut : Markaz Az Zaitunah li Ad-Dirasat wal Istisyarat, cet II, 2009). Dalam file PDF, 49 hal, 581 KB.Kepada para pembaca yang berminat silakan mengakses perpustakaan Maktabah Al-Jawi dalam akun yahoo.com, dengan username : maktabah_aljawi, dan dengan password yang telah dimiliki. Bagi yang belum punya password, silakan minta password dengan mengontak no HP redaksi : 081328744133. Terima kasih.


Redaksi www.khilafah1924.org

0 comments:

Post a Comment 

MENGENAL HIZBUT TAHRIR