ISLAM AGAMA SYUMUL

FIRMAN ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALA; "Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaithan, kerana sesungguhnya syaithan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian." [TMQ AL-BAQARAH(2):208]

MASA ITU EMAS

UKURAN 1 SHA' DALAM ZAKAT FITRAH


UKURAN 1 SHA' DALAM ZAKAT FITRAH


Ukuran zakat fitrah adalah satu sha' bahan makanan asasi. Sha' itu adalah ukuran takaran (al-kail), bukan ukuran berat (al-wazan). Satu sha' gandum (al-qamhu) beratnya adalah 2176 gram. (Abdul Qadim Zalum, Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah, hal. 60).


Walaupun takarannya sama (satu sha') akan tetapi setiap biji-bijian akan mempunyai berat yang berbeza. Satu sha' gandum beratnya tidak sama dengan satu sha' beras, tidak sama pula dengan satu sha' jagung, dan seterusnya.


Menurut Prof. Mahmud Yunus dalam kitabnya Al-Fiqhul Wadhih Juz 2 hal. 10, 1 sha' beras itu setara dengan 2187,5 gram beras. Beliau menyatakan :


"Wa yukhriju al-muzakkiyyu 'an kulli syakhsin shaa'an min al aruz, wa qadruhu kiluwaani wa mi'atun wa sab'atun wa tsamaanuuna wa nishfu qiraamin"


"Muzakki mengeluarkan (zakat fitrah) untuk seorang diri sebesar satu sha' beras, dan kadarnya (beratnya) adalah dua kilogram dan seratus lapan puluh tujuh setengah gram ( 2187,5 gram)." (Mahmud Yunus, Al-Fiqhul Wadhih, Juz 2 hal. 10).


0 comments:

Post a Comment 

MENGENAL HIZBUT TAHRIR