ISLAM AGAMA SYUMUL

FIRMAN ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALA; "Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaithan, kerana sesungguhnya syaithan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian." [TMQ AL-BAQARAH(2):208]

MASA ITU EMAS

KOLEKSI KAMUS-KAMUS ARAB


  1. Mu’jam Maqooyisil Lughoh, Ibnu Faaris (jilid1; jilid2a; jilid2b; jilid3; jilid4; jilid5; jilid6; jilid7)
  2. Lisaanul Arob, Ibnu Mandzur
  3. Al Mubarrid; Al Kaamil
  4. Al Qoomus Al Muhiith, Al Fairuz Abaadi (chm; Pdf: sampul; jilid1p; jilid1; jilid2; jilid3; jilid4)
  5. Ash Shihaah, Al Jauhari
  6. Taajul ‘Uruus min Jawaahiril Kamus, Az Zubaidy
  7. Mu’jaam Al Wasiith
  8. Mu’jam Al Wajiiz

0 comments:

Post a Comment 

MENGENAL HIZBUT TAHRIR