ISLAM AGAMA SYUMUL

FIRMAN ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALA; "Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaithan, kerana sesungguhnya syaithan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian." [TMQ AL-BAQARAH(2):208]

MASA ITU EMAS

Caliphate Organisation Chart

Caliphate Organisation Chart

Overview


Executive Assistants (Mu'awin ut-tanfeedh)


The Treasury (Bait ul-Mal)


Treasury Revenues DivisionTreasury Expenditures Division


The Provinces (Wiliyat)

Judiciary (Qadaa')


Government Departments (Dawa'ir)Department of Information (Da'irat ul I'laam)


Department of Military (Da'irat ul-Harbiyya)

Department of Industry (Da'irat us-sina'a)
Department of Internal Security (Da'irat ush-shu'oon id-dakhiliyya)Department of Foreign Affairs (Da'irat ush-shu'oon il-kharijiyya)

Council of the Ummah (Majlis ul-Ummah)

0 comments:

Post a Comment 

MENGENAL HIZBUT TAHRIR