ISLAM AGAMA SYUMUL

FIRMAN ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALA; "Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaithan, kerana sesungguhnya syaithan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian." [TMQ AL-BAQARAH(2):208]

MASA ITU EMAS

BIOGRAFI SULTAN ABDUL HAMID II DAN KERUNTUHAN KHILAFAH ISLAMIYAH


BIOGRAFI SULTAN ABDUL HAMID II
DAN KERUNTUHAN
KHILAFAH ISLAMIYAH


Sultan Abdul Hamid dilahirkan pada hari Rabu, 21 September 1842. Nama penuhnya adalah Abdul Hamid Khan II bin Abdul Majid Khan. Dia adalah putera dari Sultan Abdul Majid (dari isteri kedua). Ibunya wafat pada waktu dia berumur 7 tahun. Abdul Hamid mampu bercakap dalam bahasa Turki, Arab, dan Persia dan dia telah mempelajari beberapa buku literatur dan syair. Ketika ayahnya -Abdul Majid- meninggal, lalu bapa saudaranya, Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah. Abdul Aziz memerintah dalam tempoh yang lama. Dia disingkirkan dari kekuasaannya dan dibunuh oleh musuh-musuh politik Bani Utsman. Penggantinya adalah Sultan Murad, putera dari Sultan abdul Aziz, namun dia juga tersingkir dari kekuasaannya dalam waktu yang singkat kerana dia tidak tidak sesuai atau layak di jabatannya. Pada tanggal 31 Ogos 1876 (1293 H) Sultan Abdul Hamid diangkat menjadi khalifah, rakyat membai'atnya dan menyatakan akan setia kepadanya. Ketika itu dia berumur 34 tahun.


Abdul Hamid menyedari (dia jelaskan dalam buku hariannya) bahawa semasa bapa saudaranya dibunuh, dan saat penggantian kepemimpinan yang begitu cepat, adalah bahagian dari sebuah rangkaian konspirasi melawan Khilafah Islam. Abdul Hamid mempunyai karakter yang disegani para sejarawan. Dia diserahi kepemimpinan sebuah negara yang sangat besar yang berada dalam situasi kritis dan tegang. Selama lebih dari 30 tahun dia menghadapi konspirasi dari dalam dan luar, peperangan, pemberontakan, revolusi, serta perubahan yang terjadi secara cepat. Dia sendiri mengekspresikan perasaannya dalam sebuah tulisan dan puisi. Berikut ini adalah contoh puisi yang ditulisnya, yang diambil dari buku "Ayahku, Abdul Hamid" karangan puterinya, Aisyah. Terjemahannya adalah sebagai berikut : "Yaa Allah, Engkau Yang Maha Perkasa, dan tiada Yang Maha Perkasa selain Engkau. Engkau Maha Esa, tak ada yang lain Yaa Allah, peganglah tanganku di masa-masa yang berat ini Yaa Allah, tolonglah aku di saat yang genting ini Masalah pertama yang dihadapinya berasal dari Middat Pasha. Midhat Pasha secara rahasia terlibat dalam usaha menyingkirkan bapa saudara Abdul Hamid.


Ketika Abdul Hamid berkuasa, dia menunjuk Midhat pasha sebagai Kepala Kementerian sebab dia dianggap sangat terkenal pada saat itu dan Abdul Hamid memerlukan jaminan untuk mempertahankan pemerintahannya. Midhat Pasha adalah wali (gabernor) yang baik namun telah terpengaruh. Midhat Pasha didukung oleh Majlis Syura. Dengan bantuan orang-orang ini dia berhasil mendapatkan dukungan untuk berperang melawan Rusia. Abdul Hamid tak dapat membendung hal ini. Bila dia lakukan, dia akan disingkirkan dari Istananya. Banyak orang yang menyalahkannya atas berbagai kekalahan dalam perang yang tidak terduga sebelumnya. Abdul Hamid tidak menginginkan perang pada waktu itu. Negara Islam tidak mampu lagi membiayai peperangan. Abdul Hamid mampu menggunakan perselisihannya dengan Midhat pasha untuk menurunkan popularitinya. Dia akhirnya dapat mengatasi dan mengasingkannya ke Eropah. Rakyat dan para ahli politik menyambut langkah itu dengan senang hati.


Kemudian, Abdul Hamid beralih menghadapi musuh-musuh dari luar negara Islam. Dia sebelumnya sudah dapat menduga munculnya revolusi komunis di Rusia, yang membuat negara itu semakin kuat dan berbahaya. Waktu itu, negara-negara Balkan menghadapi dua bahaya, iaitu Rusia dan Austria. Abdul Hamid mencuba untuk memperingatkan mereka akan bahaya ini. Dia semakin dekat dengan perjanjian dengan Balkan, namun pada saat perjanjian itu sudah berakhir, empat negara Balkan membuat perjanjian terpisah dan tidak termasuk dengan negara Islam. Pengaruh Barat dan Rusia adalah alasan bagi hal itu. Abdul Hamid menyedari bahawa konspirasi melawan negara Islam lebih besar dari perkiraan. Persoalan dalam dan luar negeri. Dia menyangka bahawa setelah menyingkirkan Midhat Pasha, masalah selesai. Namun dia justru menghadapi Awni Pasha, kepala angkatan bersenjatanya.


Suatu ketika Abdul Hamid mengetahui bahawa Awni Pasha menerima wang dan hadiah dari Inggeris atas usahanya menjatuhkan Abdul Aziz (bapa saudara Abdul Hamid). Awni Pasha menyulut peperangan dengan Bosnia melawan Abdul Hamid. Abdul Hamid mengetahui bila misalnya perang dimulai, maka Rusia, Inggeris, Austria, Hungaria, Serbia, Montenegro, Italia, dan Perancis akan menyerang negara Islam. Awni membohongi Abdul Hamid mengenai kekuatan tentara Ottoman di Bosnia. Dia mengklaim ada 200.000 orang tentera. Padahal, Abdul Hamid mengetahui dari jenderal yang lain bahawa pasukannya hanya 30.000 orang di Bosnia, menghadapi sekitar 200.000 orang tentera. Orang-ramai pada masa itu menyukai Awni, dan Abdul Hamid tidak dapat mengeluarkannya dari istana kerana itu akan membahayakan stabiliti dalam negeri. Kekuatan Barat sangat besar, dan hasilnya, Bosnia dan Yunani terpisah dari negara Khilafah. Abdul Hamid berhasil mengungkap kejahatan Awni dan menyingkirkannya dari Istana. Rakyat menyetujui hal ini.


Pengadilan menyatakan Awni bersalah kerana terlibat konspirasi melawan Khilafah dan ikut membantu kekuatan luar, seperti Inggeris. Jatuhnya "Orang Sakit Dari Eropah" (The Sick Man of Europe) terlihat semakin menjadi kenyataan. Banyak orang ingin merebut bahagian daerah dari negeri kaum muslimin, dan tidak terkecuali kaum Yahudi.


Tahun 1901, seorang banker Yahudi Mizray Qrasow dan dua orang pemimpin Yahudi yang berpengaruh mendatangi Abdul Hamid, mereka menawarkan kepadanya:


1. Pelunasan semua hutang dari negara Islam


2. Pembentukan armada angkatan laut negara Islam


3. Pinjaman (hutang) sebesar 35 juta Lira emas tanpa bunga untuk menunjang kemakmuran rakyat.


Ketiga tawaran itu diberikan dengan syarat :


1. Membolehkan kaum Yahudi untuk mengunjungi Palestina sekehendak mereka, dan menetap di sana selama mungkin untuk mengunjungi " Kuil Suci"


2. Membolehkan kaum Yahudi untuk membangun pemukiman di tempat mereka tinggal, dan mereka ingin ditempatkan dekat Jerusalem Menanggapi tawaran itu, Abdul Hamid menolaknya, bahkan untuk menemui mereka secara langsung sekalipun.


Dia mengutus Tahsin Pasha untuk menyampaikan jawapan : "Katakan kepada orang-orang Yahudi yang tidak tahu malu itu bahawa hutang bukanlah suatu aib. Perancis juga mempunyai hutang dan itu pun tidak terlalu berpengaruh. Jerusalem adalah bahagian dari negeri Islam setelah Umar bin Khattab menakluki kota itu, dan Aku tidak akan membuat kehinaan dalam sejarah dengan menjual tanah suci ini kepada Yahudi dan menghianati tanggung-jawab dan kepercayaan dari rakyatku. Biarkan mereka mengambil kembali wang itu, Kami tidak akan berlindung di istana yang dibangun dengan wang dari musuh Islam". Dia juga memberitahu mereka supaya meninggalkan negara Islam dan tidak menjumpainya lagi.


Dengan usaha Yahudi dan kaum Zionis, skenario menghancurkan Khilafah Islam dimulai. Wang dari Yahudi yang rencananya akan diberikan tersebut adalah aset yang sangat penting untuk mendanai usaha melenyapkan Khilafah dan membangun negara Yahudi di Palestin. Negara yang diinginkan kaum Yahudi itu dianggap sangat penting sehingga mereka berani mengambil risiko apapun untuk membangunnya. Kaum Yahudi tidak menyerah kepada Abdul Hamid. Pada tahun yang sama, 1901, pelopor gerakan Zionis Yahudi, Dr. Theodore Hertzel mengunjungi Istambul dan mencoba menemui Abdul Hamid. Abdul Hamid menolaknya dan berkata pada kepala kementeriannya : "Beritahu Dr. Hertzel agar tidak melanjutkan projeknya. Aku tidak akan memberikan sejengkal tanah pun sebab tanah itu bukan milikku, tapi milik kaum muslimin.


Umat Islam yang terdahulu berjihad untuk mendapatkan negeri ini dan membasahinya dengan darah mereka. Yahudi boleh menyimpan wang mereka. Bila suatu hari Khilafah Islam telah hancur, maka mereka akan merebut Palestin tanpa pengorbanan apapun! Tapi selama aku masih hidup, Aku lebih baik menusukkan pedang ke tubuhku daripada harus melihat tanah Palestin direbut dan dilepaskan begitu saja dari negara Islam. Ini adalah sesuatu yang tidak akan dilakukan, Aku tidak akan memotong-motong tubuh kita sendiri selama kita masih hidup." Setelah itu, Yahudi bekerja sama dengan Inggeris dan mewujudkan impiannya. Inggeris dan Perancis bersiap-sedia untuk menghapuskan negara Khilafah, namun kata "Jihad" masih cukup kuat untuk membuat Eropah gemetar. Eropah masih takut akan "Orang Sakit dari Eropa". Inggeris memutuskan untuk menerapkan politiknya yang terkenal "divide et impera" (politik pecah belah).


Mereka mendukung berkembangnya kelompok-kelompok seperti Gerakan Turki Muda dan Gerakan Pemuda Arab. Ketika Gerakan Turki Muda semakin kuat di Turki, Inggeris tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Turki Muda yang melakukannya, mereka menyebarkan propaganda nasionalisme di antara rakyat negeri kaum Muslimin terhadap pemerintah Islam. Hasilnya, Arab, Armenia, Kurdi, dan suku-suku lainnya memunculkan identiti kebangsaan mereka sendiri. Orang-ramai lebih merasa sebagai bahagian dari suku bangsa mereka daripada sebagai bahagian dari negara Islam dan kaum muslimin. Pada Perang Dunia pertama, Arab pun dibantu oleh Inggeris dan Perancis untuk mengadakan pemberontakan terhadap Khilafah.


Bagaimanapun, mereka tetap dikhianati oleh Inggeris dan Perancis yang pada akhirnya menjajah mereka. Abdul Hamid tidak melupakan pembangunan di dalam negeri. Dia membentuk berbagai Institusi dan pusat pelayanan masyarakat seperti pasar Hamedi, istana Alazm di Damaskus, dan lain-lain. Dia juga membangun beberapa Masjid, pemandian umum, pasar, dan rumah sakit di daerah Kairo, Damaskus, Sana, Baghdad, dan di kota-kota lain di Wilayah negara Islam. Dia juga mengusahakan pengembangan sistem pendidikan. Pemerintah mencuba meniru metod pendidikan Barat, tapi gagal, kecuali untuk dua bidang, iaitu Kedoktoran dan Ketenteraan. Angkatan bersenjata Turki tidak selemah yang dianggap orang pada saat ini, bahkan merupakan yang terkuat di dunia pada saat itu. Angkatan Lautnya terorganisasi dengan baik dan pernah menempati urutan ketiga armada laut terkuat setelah Inggeris dan Perancis.


Industri seperti pembuatan persenjataan, pemintalan, dan pabrik gula dibangun. Sistem pengangkutan darat diperbaharui, dan pelabuhan-pelabuhan diperluas. Berbagai surat kabar diterbitkan, dan bahkan sebelum Perang Dunia pertama, di Mesir, Iraq, dan Syria terdapat lebih dari 1300 surat khabar dan majalah. Untuk beberapa waktu Khilafah Turki terlihat mulai bangkit kembali, namun Barat memutuskan untuk segera merosak persatuan dan kesatuan Islam dengan segala cara dan kemampuan. Minoriti non-muslim di negeri Islam digunakan Barat untuk membuat kekacauan, terutama para penduduk Kristian. Negara-negara Barat selalu melakukan campur-tangan terhadap urusan dalam negeri Khilafah dengan dalih "melindungi minoriti Kristian."


Barat juga melancarkan kempen penyebaran Kristian di dunia Islam dengan menggunakan para misionaris serta membina banyak gereja dan sekolah Kristian. Tujuannya adalah untuk menjauhkan Umat dari ajaran Islam dan menyebarkan tingkah-laku dan pemikiran-pemikiran yang tidak Islami. Banyak juga media cetak diterbitkan untuk sasaran yang sama, yakni meracuni pemikiran kaum Muslimin dan menyebarkan idea-idea merosak beserta pandangan yang keliru mengenai Islam. Barat berusaha membuat negara Khilafah sibuk dan kacau-bilau, dan untuk itu, penduduk minoriti Kristian digerakkan. Mereka juga membiayai rakyat Armenia dan mempengaruhinya untuk mengadakan pemberontakan terhadap pemerintah Islam. Pernah terjadi pertikaian antara penduduk Muslim dan Kristian, namun pada akhirnya dapat diatasi oleh tentera Khilafah.


Sungguh, Era tersebut merupakan perang antara konspirasi Barat melawan pemerintahan Abdul Hamid beserta kaum Muslimin yang masih beriman dan taat. Sangat penting untuk diketahui bahawa hutang negara Islam pada saat Abdul Hamid diangkat menjadi Khalifah adalah 2,528 triliun Lira emas. Ketika Dia disingkirkan dari pemerintahan, hutangnya hanya tinggal 106 juta Lira. Ertinya, dia melunasinya hingga mencapai 1/20 bahagiannya. Gerakan Turki Muda, yang muncul setelah pemerintahan Abdul Hamid, menaikkannya kembali sebesar 1300%, sebuah hutang yang dapat membuat suatu negara kesulitan dalam pembangunan, namun itu tidak selalu benar. Bahkan Abdul Hamid dapat membangun jalur fax di Iran dan India. Dia mengaturnya untuk memperoleh kembali modal dan pembiayaannya hanya dalam waktu dua tahun kerana selalu digunakan oleh para jama'ah haji.


Abdul Hamid sedar bahawa satu-satunya harapan untuk kaum muslimin adalah persatuan Islam. Abdul Hamid dapat menduga bahawa Barat akan memecah-belah negeri Islam dan merebutnya satu persatu, sama seperti dengan apa yang pernah dikatakan Rasulullah SAW dalam sabdanya," ...dan kalian akan seperti hidangan dikerumuni banyak orang...". Menurutnya, cara untuk mencegah hal ini adalah dengan persatuan Islam. Abdul Hamid memutuskan untuk lebih memperkenalkan kekhilafahan kepada dunia Islam. Abdul Hamid pernah menyebutkan dalam buku hariannya bahawa seakan-akan dinding akan roboh menimpanya, dan dia merasa sendirian tidak mampu menghadapi musuh-musuh negara Islam sendirian. Dia kemudian mengadakan aliansi dengan Jerman, tapi hal itu tidaklah berpengaruh.


Jerman juga menginginkan bahagian dari wilayah negeri Islam sebagaimana negara-negara eropah lainnya. Abdul Hamid merasakan bahawa pada waktu itu perang besar sudah sangat dekat. Jelas bahawa kelangsungan negara Khilafah adalah apa yang akan diperjuangkan nanti. Abdul Hamid memerlukan sesuatu yang besar, kuat, sesuatu yang dapat menyedarkan kaum muslimin akan perasaan kesatuan Islam di hati umat Islam di seluruh dunia. Setelah Abdul Hamid mencari dan mencari, akhirnya memutuskan untuk membangun jalur rel kereta api di daerah Hijaz (tahun 1900).


Jalur ini terbentang dari Damaskus ke Madinah, dari Aqobah ke Maan. Jalur ini juga melambangkan kesatuan Islam, semua muslim yang biasanya pergi haji menganggap bahawa Khalifah mencuba untuk semakin dekat dengan mereka dengan peningkatan jalur kereta api dan fax. Kaum muslimin merasa lebih diperhatikan oleh pemerintah Islam. Jalur kereta api ini dipakai selama beberapa tahun dan berfungsi sebagai sarana yang sangat penting untuk menghubungkan daerah-daerah di negeri Islam, juga berfungsi sebagai jalur cepat untuk mengirim pasukan ketenteraan. Abdul Hamid juga menggalakkan kempen untuk menyebarkan idea kesatuan Islam ini ke Rusia bahagian selatan, India, Pakistan, dan Afrika. Dia juga mengundang banyak siswa muslim dari Indonesia, Afrika, dan India ke Turki, dan dia membuat program untuk membangun masjid-masjid dan institusi Islam di seluruh dunia.


Melihat hal itu, Barat bereaksi dengan cepat dan memprovokasi Tunisia untuk memberontak terhadap Khilafah pada 1877. Tahun 1881 Perancis menjajah Tunisia, pada 1882 Inggeris menjajah Mesir. Demikian pula halnya dengan Belanda yang menjajah Indonesia, Rusia menyerang Asia Tengah, dan Inggeris yang memperluas wilayahnya hingga ke India dan Sudan. ...terlihat bahawa Barat berusaha melenyapkan dunia Islam. Akhirnya, pada hari Khamis, 27 April 1909, 240 orang anggota senat turki, di bawah tekanan Gerakan Turki Muda, setuju untuk menurunkan Abdul Hamid dari kekuasaan. Senator Sheikh Hamdi Afandi menulis fatwa : "Bila imam kaum muslimin mengambil keputusan keagamaan dari buku undang-undang dan mengumpulkan buku-buku tersebut, menghabiskan wang negara dan mengadakan perjanjian yang bertentangan dengan hukum Islam, membunuh, menangkap, mengasingkan orang tanpa dasar yang jelas, maka hendaknya dia berjanji tidak akan melakukannya lagi, namun bila tetap melakukan untuk memperburuk keadaan kaum muslimin di seluruh dunia Islam, maka pemimpin ini harus diturunkan dari jabatannya.


Bila penurunannya lebih baik daripada dia tetap berkuasa, maka dia harus memilih untuk mengundurkan diri atau akan diturunkan dari jabatannya." Tertanda, Sheikh al-Islam Muhammad Di'a Aldin Afandi Fatwa tersebut terkesan aneh dan setiap orang boleh melihat bahawa syarat-syarat yang ada di dalamnya tidak relevan dengan apa yang dilakukan Abdul Hamid. Setelah itu Kepala Dewan Kementerian, Taufik Pasha dipanggil untuk memberi tahu Abdul Hamid tentang keputusan itu. Abdul Hamid menolaknya, maka Dewan mengirimkan empat orang : Arief Hikmat, Aram Afandi (orang Armenia), As'ad Thobatani, dan Emanuael Qrasow (orang Yahudi). Mereka memasuki istananya dan menemui Abdul Hamid. Arief Hikmat membaca fatwa tersebut kepadanya, lalu As'ad Thobatani mendekatinya dan berkata : "Rakyat telah menurunkanmu dari jabatan.", Abdul Hamid marah dan berkata : "Rakyat telah menurunkanku dari jabatan, baiklah... tapi mengapa Kalian membawa seorang Yahudi ke Istana Khalifah ini?!" dia sambil menunjuk ke Qrasow.


Jelas bahawa ini adalah tentangan bagi Abdul Hamid dan juga kelangsungan kaum muslimin. Setelah Abdul Hamid dikeluarkan dari jabatannya, banyak pengarang yang menerbitkan buku untuk menyerang peribadinya. Salah seorang dari mereka adalah John Haslib, dalam bukunya "Sultan Merah"(The Red Sultan) menjadi sangat terkenal, dan diterjemahkan ke berbagai bahasa seperti Arab dan Turki. Buku berbahasa Turki "Iki Me Vrin Perde Arkasi - yazan:nafiz tansu" karangan Arafat Yayinevi merupakan propaganda kebencian yang menggambarkan bahawa negara Ottoman (khilafah) tenggelam dan diselamatkan oleh Gerakan Turki Muda yang menggantikan Abdul Hamid. Selain itu ada juga buku yang ditulis oleh seorang Kristian Arab terkenal Georgy Zaydan dalam bukunya "Kisah-kisah Sejarah Islam - Revolusi Ottoman".


Buku ini tidak lain hanya sebuah kebohongan yang ditulis oleh orang-orang yang membenci Islam dan kaum muslimin, yang menggambarkan bahawa Abdul Hamid tenggelam dalam kenikmatan hidup seperti wanita dan alkohol, serta beberapa tirani terhadap musuh-musuh politiknya. Ini adalah suatu dusta dan kebohongan yang keterlaluan. Pada akhirnya, setelah Abdul Hamid, muncullah pemimpin-pemimpin yang sangat lemah. Mereka tidak dapat mempertahankan negaranya dan kehilangan kekuasaan mereka dengan mudah. Seperti yang telah diduga Abdul Hamid, Perang Dunia pertama benar-benar terjadi dan negara Khilafah telah terpecah-belah. Arab memberontak dengan bantuan Inggeris dan Perancis, yang selanjutnya justru Arab sendiri yang dijajah oleh mereka (Inggeris dan Perancis).


Demikian pula Palestin diserahkankan begitu saja kepada orang-orang Yahudi. ...Seandainya saja mereka menuruti Abdul Hamid... Turki Muda mendapatkan kekuasaan, lalu mereka membubarkan Khilafah Islam pada tahun 1924 dan mengubah Turki menjadi negara republik. Sektor-sektor kehidupan yang berbau Islam pelan-pelan dihapus, azan pun diganti dengan bahasa Turki, sistem pendidikan dibuat berdasarkan metod Barat, begitu juga sistem pemerintahan. Itu adalah akhir dari kepemimpinan Islam setelah 1300 tahun sejak dirintis oleh nabi Muhammad SAW. Sekarang, kaum muslimin mencuba untuk bangkit kembali dari debu peperangan Arab-Israel pada 1967, dari perang Bosnia, perang Chechnya, dan perang Kashmir.
Kaum muslimin perlahan-lahan mulai sedar bahawa mereka tidak akan menang kecuali bersatu di bawah satu bendera Islam. Kaum muslimin juga mulai kembali kepada Islam sementara Barat pun masih mengawasi. Beberapa tahun setelah Turki republik dibentuk, masjid-masjid di Istanbul kembali mengumandangkan azan "Allahu Akbar" dalam bahasa Arab yang jelas. Suatu tanda bagi kembalinya sebuah peradaban yang sangat besar. Kami mengajak kepada para pembaca muslim untuk mendoakan arwah Sultan Abdul Hamid beserta orang-orang muslim yang mengikhlashkan jiwa dan raganya untuk menegakkan Islam dan mengembalikan kehormatan kaum muslimin. Kami berharap dapat memberi Anda sesuatu yang dapat membuat Anda berkeyakinan jelas dan kuat tentang Islam. Buanglah segala pandangan yang keliru mengenai Islam. Semoga Allah mengampuni Sultan Abdul Hamid serta kaum muslimin yang lain.


Matahari boleh jadi sudah tenggelam, namun pada suatu saat nanti dengan seizin Allah, akan muncul lagi........!!!

0 comments:

Post a Comment 

MENGENAL HIZBUT TAHRIR